יום: 30 במרץ 2017

כבד את אביך ואת אמך

כבד את אביך ואת אמך "סמך כבוד אב ואם לשבת, לומר לך – כשם שחייב לכבד את השבת, כך חייב לכבד אביו ואמו"  (רבינו בעל הטורים). לכאורה, תלי תניא בדלא תניא, שהרי מצות כבוד אב ואם מפורשת בתורה, ככתוב: "כבד את אביך…" ואילו מצות כיבוד השבת מפורשת רק בנביא, ככתוב: "וכבדתו"  (ישעי` נ"ח י"ג), וישנה מחלוקת …

כבד את אביך ואת אמך לקריאה »

מדת הבטחון

בטחון שלימות האמונה כמ"ש הרמ"בן בשער הגמול כל הבוטח מאמין ולא כל המאמין בוטח.  בזכות הבטחון זכינו לקבל את התורה ואמרו רז"ל (במדרש רבה שמות ל"ג) אמר הקב"ה מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים וכו` איפה מצינו הבטחון שאבותינו בטחו בהקב"ה זה מצינו ביציאת מצרים כמ"ש …

מדת הבטחון לקריאה »

לתת ליהודים מילה טובה

"השאירו הודעתכם ובעזרת ה` נשמע אותה ונשתדל להתייחס אליה בכל הרצינות; ובינתיים הרשו לי לברך אתכם בברכה והצלחה, בריאות איתנה ופרנסה בשפע; ונזכה לקבל בקרוב פני משיח-צדקנו; מדורש טובתכם ושלומכם". זה לשון הודעת המשיבון בביתו של הרב עידו ובר, המתגורר בבתי-אונגרין בשכונת מאה-שערים בירושלים. נוסח לא-שגרתי זה בחמימותו, אופייני מאוד לדמותו המיוחדת של משמיעו, שבשנים …

לתת ליהודים מילה טובה לקריאה »

עצות לקירוב הגאולה

נתינת צדקה. "אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, שנאמר: ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה". ((שבת קל"ט עמוד א`) "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר: כה אמר ה` שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות". ענין הצדקה כולל את כל מה שאדם יכול לעזור לחבירו, כי הרי אנו לומדים את גודל ענין הצדקה מאברהם …

עצות לקירוב הגאולה לקריאה »

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה"צ ….

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה"צ רבי משה וובר זיע"א עם אשתו הרבנית מרים רחל ז"ל. מי שהיה רוצה לראות כיצד מתקיימים שני מאמרי חז"ל המפורסמים "האיש צריך לכבד את אשתו יותר מגופו" ו-"איזו היא אשה כשרה, העושה רצון בעלה" היה צריך להגיע לביתם של הרב והרבנית. מעולם הרב לא קרא לרבנית בשמה …

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה"צ …. לקריאה »

האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים…

הוראה למעשה: האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים וכמו שכתבו בתוספות במסכת כתובות דף ק"ד ע"א בשם המדרש: "עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו". הוראה למעשה: האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים וכמו שכתבו בתוספות במסכת כתובות דף ק"ד ע"א בשם המדרש: "עד …

האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים… לקריאה »

בראשית תשנ"ז

זה קרה השנה במוצאי יום הכיפורים. שלושה אברכים הגיעו לביתי ובקשו ממני צדקה. היה זה בשעה שסעדנו את סעודת מוצאי החג. באותו הרגע נזכרתי, כיצד מורי ורבי הגה"צ רבי משה וובר זעי"א היה נוהג לחלק צדקה במשך כל השנה ובמיוחד בערבי החג לנזקקים ולקשי יום. זה קרה השנה במוצאי יום הכיפורים. שלושה אברכים הגיעו לביתי …

בראשית תשנ"ז לקריאה »

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר….

הוראה למעשה: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: "והגית בו יומם ולילה". (רמב"ם הל` תלמוד …

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר…. לקריאה »

בית כעין ביתם של אברהם אבינו ושרה אמנו…

מידת הכנסת האורחים של הרב משה והרבנית מרים ובר זיע"א היתה מיוחדת במינה ניתן ב"ה למצוא בתים בישראל שמכניסים לתוכם אורחים, אולם למצוא בית שבמשך שבעה ימים בשבוע ועשרים וארבע שעות ביממה הומה באורחים, לא כל כך שכיח למצוא. כזה היה ביתם של הרב והרבנית זיע"א בית כעין ביתם של אברהם אבינו ושרה אמנו מידת …

בית כעין ביתם של אברהם אבינו ושרה אמנו… לקריאה »

האדם צריך לדעת ש"אין התורה מתקיימת אלא על מי שממית עצמו עליה"

על דרך אומרם ז"ל (שם פ"ד מי"ד) הוי גולה למקום תורה, שצריך לכתת רגליו ממקום למקום ללמוד תורה, וצא ולמד דבריהם ז"ל בגמרא (חגיגה ה ע"ב) כי כולן היו גולין ללמוד, ויש שהיה הולך ששה חדשים וחוזר כמו כן לעסוק ביום אחד, והוא אומרו: "אם בחוקותי – שהיא עסק התורה – צריכים שתלכו ממקומכם אחריה, …

האדם צריך לדעת ש"אין התורה מתקיימת אלא על מי שממית עצמו עליה" לקריאה »