קיום רצון השם יתברך

אמרו רז"ל על הפסוק הזה: "בדברי תורה כתיב" (ברכות דף ס` ע"א). פירש רש"י: "יפחד תמיד שמא תשתכח ממנו (התורה), שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד" (חוזר על תלמודו תמיד). הוראה למעשה האדם צריך לקיים את הפסוק "אשרי אדם מפחד תמיד" (משלי כ"ח) אמרו רז"ל על הפסוק הזה: "בדברי תורה כתיב" (ברכות דף ס` ע"א). …

קיום רצון השם יתברך לקריאה »