עשרים שנה של געגועים

רבי משה היה דמות רבת גוונים. מצד אחד – עובד השם גדול באופן שאי אפשר לתאר. מצד שני – היתה לו אהבת ישראל עצומה, שאף היא חרגה מכל גדר מצוי. הוא לא הבחין בין שומרי מצוות לשאינם כאלה, אלא את כולם קירב באהבת ישראל שאין לה קץ. רבי משה היה קשור לכולם, והיה מסור בכל לב ונפש לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. ענק בעבודת השם, ענק בחסידות, ענק במידת החסד וענק בענווה