הכל

חפש לפי מילים
נושאים
סוגי תוכן:

דף נוכחי:1 | עבור לדף הבא | עבור לדף

פרשת שמות

הוראה למעשה: האדם צריך לדעת כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע והאהבה ל-ועשה טוב, אף על פי כן, לא …

פרשת שמות לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת וישלח

הוראה למעשה: האדם צריך להזהר מאוד שלא לגרום לחלול ה`. “אין לעון חלול ה` כפרה עד יום המיתה” או “עד …

פרשת וישלח לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת וארא

הוראה למעשה: “האדם מצווה לקדש את השם, שנאמר: “ונקדשתי בתוך בני ישראל”. כלומר, “שנמסור נפשנו למות על קיום מצות הדת”. …

פרשת וארא לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת משפטים

הוראה למעשה: “הוו מתונים בדין” (אבות פ”א). ציווי זה שייך לכל אחד ואחד מעם ישראל ולא רק לבית דין, (כי …

פרשת משפטים לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת אמור

הוראה למעשה:  היהודי שרוצה להיות אהוב על הקב”ה, צריך להשתדל בכל כחו לחנך את בניו ובני ביתו שילכו בדרך התורה …

פרשת אמור לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת שלח

הוראה למעשה: האדם מצווה מן התורה להשמר מהאיסור של לשון הרע. אמרו חכמים: “שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה …

פרשת שלח לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת צו

“זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים” “אמר ריש לקיש: מאי דכתיב זאת התורה? כל העוסק בתורה, כאילו …

פרשת צו לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת שמיני

הגה”צ רבי משה וובר זיע”א היה מאכיל מלחמו יהודים רבים, עניים ומדוכאים, שבורי לב וחסרי דיור, גלמודים וערירים. אחד מאותם …

פרשת שמיני לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת נשא

הוראה למעשה: האדם צריך לדעת כיצד להרחיק עצמו מדברים שהיצר יכול להכשילו על ידם, (ואפילו אם דברים אלו מותרים) על …

פרשת נשא לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת בהר

הוראה למעשה: האדם צריך לכוון בלבו בשעת התפלה לפירוש המילים שמוציא משפתיו, “ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות …

פרשת בהר לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

כבד את אביך ואת אמך

כבד את אביך ואת אמך “סמך כבוד אב ואם לשבת, לומר לך – כשם שחייב לכבד את השבת, כך חייב …

כבד את אביך ואת אמך לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

מדת הבטחון

בטחון שלימות האמונה כמ”ש הרמ”בן בשער הגמול כל הבוטח מאמין ולא כל המאמין בוטח.  בזכות הבטחון זכינו לקבל את התורה ואמרו …

מדת הבטחון לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

לתת ליהודים מילה טובה

“השאירו הודעתכם ובעזרת ה` נשמע אותה ונשתדל להתייחס אליה בכל הרצינות; ובינתיים הרשו לי לברך אתכם בברכה והצלחה, בריאות איתנה …

לתת ליהודים מילה טובה לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

עצות לקירוב הגאולה

נתינת צדקה. “אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, שנאמר: ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה”. ((שבת קל”ט עמוד א`) “גדולה צדקה שמקרבת …

עצות לקירוב הגאולה לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה”צ ….

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה”צ רבי משה וובר זיע”א עם אשתו הרבנית מרים רחל ז”ל. מי שהיה …

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה”צ …. לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים…

הוראה למעשה: האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים וכמו שכתבו בתוספות במסכת כתובות דף ק”ד ע”א בשם המדרש: …

האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים… לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

בראשית תשנ”ז

זה קרה השנה במוצאי יום הכיפורים. שלושה אברכים הגיעו לביתי ובקשו ממני צדקה. היה זה בשעה שסעדנו את סעודת מוצאי …

בראשית תשנ”ז לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר….

הוראה למעשה: “כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור …

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר…. לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

בית כעין ביתם של אברהם אבינו ושרה אמנו…

מידת הכנסת האורחים של הרב משה והרבנית מרים ובר זיע”א היתה מיוחדת במינה ניתן ב”ה למצוא בתים בישראל שמכניסים לתוכם …

בית כעין ביתם של אברהם אבינו ושרה אמנו… לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

האדם צריך לדעת ש”אין התורה מתקיימת אלא על מי שממית עצמו עליה”

על דרך אומרם ז”ל (שם פ”ד מי”ד) הוי גולה למקום תורה, שצריך לכתת רגליו ממקום למקום ללמוד תורה, וצא ולמד …

האדם צריך לדעת ש”אין התורה מתקיימת אלא על מי שממית עצמו עליה” לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל