הכל

חפש לפי מילים
נושאים
סוגי תוכן:

דף נוכחי:1 | עבור לדף הבא | עבור לדף

טיפ ליום מוצלח-הרב עידו ובר-חמישי ד’ שבט

http://veber.co.il/wp-content/uploads/2023/01/טיפ-ליום-מוצלח-הרב-עידו-ובר-חמישי-בא.mp4

תאריך:ינואר 26, 2023 נושא:הכל

http://veber.co.il/wp-content/uploads/2023/01/טיפ-ליום-מוצלח-הרב-עידו-ובר-רביעי-בא.mp4

תאריך:ינואר 25, 2023 נושא:הכל

טיפ ליום מוצלח הרב עידו ובר-רביעי-ג’ שבט

http://veber.co.il/wp-content/uploads/2023/01/טיפ-ליום-מוצלח-הרב-עידו-ובר-רביעי-בא.mp4

תאריך:ינואר 25, 2023 נושא:הכל

טיפ ליום מוצלח -הרב עידו ובר-רביעי ג’ שבט

http://veber.co.il/wp-content/uploads/2023/01/טיפ-ליום-מוצלח-הרב-עידו-ובר-רביעי-בא.mp4

תאריך:ינואר 25, 2023 נושא:הכל

פרשת שמות

הוראה למעשה: האדם צריך לדעת כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע והאהבה ל-ועשה טוב, אף על פי כן, לא …

פרשת שמות לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת וישלח

הוראה למעשה: האדם צריך להזהר מאוד שלא לגרום לחלול ה`. “אין לעון חלול ה` כפרה עד יום המיתה” או “עד …

פרשת וישלח לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת וארא

הוראה למעשה: “האדם מצווה לקדש את השם, שנאמר: “ונקדשתי בתוך בני ישראל”. כלומר, “שנמסור נפשנו למות על קיום מצות הדת”. …

פרשת וארא לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת משפטים

הוראה למעשה: “הוו מתונים בדין” (אבות פ”א). ציווי זה שייך לכל אחד ואחד מעם ישראל ולא רק לבית דין, (כי …

פרשת משפטים לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת אמור

הוראה למעשה:  היהודי שרוצה להיות אהוב על הקב”ה, צריך להשתדל בכל כחו לחנך את בניו ובני ביתו שילכו בדרך התורה …

פרשת אמור לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת שלח

הוראה למעשה: האדם מצווה מן התורה להשמר מהאיסור של לשון הרע. אמרו חכמים: “שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה …

פרשת שלח לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת צו

“זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים” “אמר ריש לקיש: מאי דכתיב זאת התורה? כל העוסק בתורה, כאילו …

פרשת צו לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת שמיני

הגה”צ רבי משה וובר זיע”א היה מאכיל מלחמו יהודים רבים, עניים ומדוכאים, שבורי לב וחסרי דיור, גלמודים וערירים. אחד מאותם …

פרשת שמיני לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת נשא

הוראה למעשה: האדם צריך לדעת כיצד להרחיק עצמו מדברים שהיצר יכול להכשילו על ידם, (ואפילו אם דברים אלו מותרים) על …

פרשת נשא לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

פרשת בהר

הוראה למעשה: האדם צריך לכוון בלבו בשעת התפלה לפירוש המילים שמוציא משפתיו, “ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות …

פרשת בהר לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל, פרשת השבוע

כבד את אביך ואת אמך

כבד את אביך ואת אמך “סמך כבוד אב ואם לשבת, לומר לך – כשם שחייב לכבד את השבת, כך חייב …

כבד את אביך ואת אמך לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

מדת הבטחון

בטחון שלימות האמונה כמ”ש הרמ”בן בשער הגמול כל הבוטח מאמין ולא כל המאמין בוטח.  בזכות הבטחון זכינו לקבל את התורה ואמרו …

מדת הבטחון לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

לתת ליהודים מילה טובה

“השאירו הודעתכם ובעזרת ה` נשמע אותה ונשתדל להתייחס אליה בכל הרצינות; ובינתיים הרשו לי לברך אתכם בברכה והצלחה, בריאות איתנה …

לתת ליהודים מילה טובה לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

עצות לקירוב הגאולה

נתינת צדקה. “אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, שנאמר: ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה”. ((שבת קל”ט עמוד א`) “גדולה צדקה שמקרבת …

עצות לקירוב הגאולה לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה”צ ….

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה”צ רבי משה וובר זיע”א עם אשתו הרבנית מרים רחל ז”ל. מי שהיה …

בראש חודש אלול חל יום הנשואין של הגה”צ …. לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל

האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים…

הוראה למעשה: האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים וכמו שכתבו בתוספות במסכת כתובות דף ק”ד ע”א בשם המדרש: …

האדם צריך ליזהר שלא להלעיט את גופו במעדנים… לקריאה »

תאריך:מרץ 30, 2017 נושא:הכל